Regulamin Campingu Polanka

Korzystanie z usług  „Campingu Polanka” wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu.

 1. Po przybyciu na camping należy bezzwłocznie udać się na recepcję w celu dokonania rejestracji i opłaty oraz uzyskania wszelkich niezbędnych podczas pobytu informacji, których w godzinach 8.00-22.00 udzielawłaściciel campingu lub pracownik.
 2. Doba hotelowa na polu campingowym zaczyna się  o godzinie 14.00 w dniu przyjazdu i kończy się o godzinie 11.00 w dniu wyjazdu.
 3. Bezwzględna cisza nocna na terenie całego obiektu obowiązuje w godzinach 22.00-7.00.
 4. Na terenie obiektu można przyjmować gości w godzinach 8:00-2200. Chęć pozostania gościa po 22:00 musi zostać zasygnalizowana na recepcji przez osobę mieszkającą na naszym campingu przed godziną 22:00 .Po 22:00 na terenie obiektu nie może pozostać żadna niezarejestrowana osoba.
 5. Za rzeczy zagubione, skradzione lub pozostawione na terenie Campingu Polanka właściciel i obsługa obiektu nie odpowiadają.
 6. Odpowiedzialność finansową za szkody powstałe na terenie campingu  ponoszą sprawcy szkody.
 7. Właściciel Campingu  Polanka nie odpowiadaja za szkody powstałe w pojazdach swoich gości na terenie obiektu (w postaci kradzieży lub aktów wandalizmu na tych pojazdach) oraz za rzeczy w nichpozostawione.
 8. Na terenie Campingu Polanka właściciel nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku ognia i innych zdarzeń losowych, przepięć, kradzieży, dewastacji.
 9. Przebywający na naszym obiekcie zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich miejscach z którychkorzystają.
 10. Camping Polanka  jest przyjazny środowisku w związku z tym obowiązuje segregacja odpadów według instrukcji zamieszczonych na koszach na śmieci.
 11. Na terenie obiektu przy bramach wjazdowych znajdują się miejsca gdzie właściciele przyczep i kamperów mogą dokonać zrzutu nieczystości.
 12. Dzieci przebywające na terenie Campingu Polanka  powinny przez cały czas znajdować się pod opieką dorosłych.
 13. Właściciele zwierząt przebywających na terenie campingu  zobowiązani są po nich sprzątać oraz sprawować nad nimi kontrolę tak, aby nie zagrażały one innym zwierzętom i ludziom. Za szkody wyrządzone przez zwierzęta odpowiada ich właściciel.
 14. Namioty, przyczepy, samochody oraz inne elementy wyposażenia turystycznego należy rozstawiać tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników campingu.
 15. Grilowanie i palenie ogniska jest możliwe w miejscu do tego przeznaczonym.
 16. Wszystkie zauważone awarie należy bezzwłocznie zgłaszać właścicielowi lub pracownikowi.
 17. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu grozi upomnieniem, a permanentne go nieprzestrzeganie –usunięciem z campingu.
 18. Życzymy  Państwu przyjemnego i udanego wypoczynku na naszym Campingu Polanka.